عضو مركز پژوهش های نیروی قدس سپاە پاسداران انقلاب اسلامی:

انقلاب اسلامی با دست خالی و با قدرت ایمان مردم شكل گرفت

انقلاب اسلامی با دست خالی و با قدرت ایمان مردم شكل گرفت به گزارش سنج نیوز ایسنا/كردستان عضو مركز پژوهش های نیروی قدس سپاە پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی مدیون عوامل سەگانە انقلاب از جملە رهبر انقلاب اسلامی، حضور و همراهی انبوە مردم در صحنەهای انقلابی و اعتقاد و ایمان مردم ایران بود.


فرزان شهیدی امروز۲۰ بهمن در جشن ۴۱ سالگی انقلاب اسلامی در دانشگاە كردستان اظهار نمود: از انقلاب اسلامی ایران هموارە بە عنوان معجزە الهی نام بردە می شود و بە عنوان ایام اللە از آن یاد می شود.
وی با اشارە بە دیدگاە اندیشمند فرانسوی میشل فوكو عنوان كرد: فوكو بە انقلاب اسلامی ایران علاقە خاصی داشت و جهت بررسی پیروزی انقلاب بە ایران سفر و آنرا از نزدیك بررسی كرد و كتابی تحت عنوان انقلاب با دست خالی نوشت.
شهیدی اضافه كرد: فوكو در این كتاب نوشتە كە انقلاب اسلامی ایڕان با قدڕت سخت و سلاح و تجهیزات بە پیروزی نرسید بلكە با دستان خالی بە صحنە آمد و با قدرت ایمان و اعتقاد اهداف خودرا دنبال كردند و بە پیروزی رسیدند.
وی ادامە داد: بە بڕكت پیروزی انقلاب اسلامی بە دستاوردهای علمی زیادی نائل شدیم و در منطقەای ملتهب و بحرانی با مجاهدت ها و خون كسانی مانند سردار سلیمانی امروز كشور ایران جزو مناطق امن شمرده می شود.
عضو مركز پژوهش های نیروی قدس سپاە پاسداران انقلاب اسلامی درباب مجاهدت های سردار سلیمانی عنوان كرد: سردار سلیمانی در واقع نمادی از مجاهدت و رشادت بود و نە تنها در عرصە منطقەای بلكە در تراز جهانی، چهرەای بین المللی مقاومت بود و انقلاب اسلامی ایران را به فراسوی مرزها صادر كرد و این صدور انقلاب بر طبق قدرت نرم و قدرت و ایمان و اعتقاد سردار دل ها بود.
وی با اشارە بە اینكە باید فراتر از شخصیت بە سردار سلیمانی پرداخت بیان كرد: سردار سلیمانی بە عنوان یك الگو و پاڕادایم بە این عرصە وارد شد و با رفتار و كردار خود مكتبی را در امتداد اهداف انقلاب ارائە كردە است.
در ادامه این مراسم رحمت صادقی، رئیس دانشگاە كردستان ضمن تبریك بە مناسبت فرارسیدن دهە مبارك فجر در آستانە چهل و یك سالگی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: امسال ۴۱ سال از عمر انقلاب اسلامی ایران می گذرد و عدد چهل در نزد مسلمانان از اهمیت بسیاری برخوردارست.
وی اظهار نمود: انسان در طول زندگی خود ۲ نوع بلوغ را تجربە خواهند كرد كە در سن نوجوانی بلوغ جسمی و در سن ۴۰ سالگی بە بلوغ عقلی دست خواهند یافت.
رئیس دانشگاه كردستان با اشارە بە اهمیت عدد ۴۰ در نزد مسلمانان عنوان كرد: مقام معظم رهبری در جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، این ۴۰ سال را گام اول انقلاب نام نهاد و بیانیەای تحت عنوان گام دوم انقلاب ارائە كردند.
صادقی اضافه كرد: مقام معظم رهبری در بیانیە خود از دستاوردهای انقلاب اسلامی و همین طور اهمیت و اقتدار و جایگاە علمی و دانایی و جایگاهی كە پژوهش می تواند بر پیشرفت جامعە داشتە باشد، اشارە كردند.
وی اشاره كرد: هرچند جایگاە علمی كشور ایران در رتبە یازدهم جهانی قرار دارد اما هنوز آنچنان كە شاید بە قلە رفیع علمی دست نیافتەایم و امید است كە دانشجویان كە آیندەسازان جامعە و جامعە دانشگاهی بە این مساله اهتمام ویژەای داشتە باشند.
رئیس دانشگاە كردستان اشاره كرد: درست پس از بیانیە گام دوم انقلاب بود كە دو دانشگاە اصلی استان كردستان هم دانشگاە كردستان هم دانشگاە علوم پزشكی از محضر اساتید اهل سنت بهرمند شد كە این نشان از بلوغ عقلی و همدلی و همراهی ملت ایران است.
منبع:

1398/11/20
13:55:05
5.0 / 5
4183
تگهای خبر: ایران
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱

سنج نیوز
sanjnews.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سنج نیوز محفوظ است

سنج نیوز

خبرگزاری سنج نیوز