القاصی مطرح كرد؛

بررسی درخواست مرخصی زندانیانی که ردمال انجام دهند

بررسی درخواست مرخصی زندانیانی که ردمال انجام دهند به گزارش سنج نیوز، مسؤلان قضایی استان تهران، به همراه مدیرکل زندان های استان تهران و هیات قضایی به صورت چهره به چهره با مددجویان حاضر در ندامتگاه تهران بزرگ ملاقات کرد.


به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات شورای ساماندهی امور زندانیان استان تهران روز گذشته یکشنبه مورخ ۱۹ شهریورماه سال ۱۴۰۲، به همراه مدیرکل زندان های استان تهران و هیئت قضایی به صورت چهره به چهره با مددجویان حاضر در ندامتگاه تهران بزرگ ملاقات کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران در آغاز این بازدید طی نشست ویدئوکنفرانسی با قضات بازدید کننده از زندان های ۹ گانه در سطح استان تهران، به تبیین اهداف و سیاست های ابلاغ گردیده در برنامه های تحولی و موضوعات مورد تاکید ریاست قوه قضاییه خصوصاً در زمینه کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی به امور زندانیان پرداخت و از مسؤلان قضایی و قضات ناظر زندان که در این بازدید همزمان در زندان های سطح استان تهران حضور داشتند خواست تا با استماع مسائل و مشکلات زندانیان، راهکارهای قانونی مؤثری را برای رفع مشکلات این افراد عرضه کنند. بررسی و رصد میدانی آخرین وضعیت زندانیان با حضور ۲۸۵ نفر از قضات القاصی اطلاع یابی و مشاهده حضوری وضعیت زندانیان و نحوه نگهداری آنها را همچون اهداف بازدیدها و بازرسی های جمعی و میدانی عنوان نمود و اضافه کرد: در بازدید روز جاری تعداد ۲۸۵ نفر از مدیران قضایی، دادستان ها و قضات استان تهران حضور دارند. رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: قضات حاضر در این بازدید هم به صورت برنامه ریزی شده و در چارچوب گروههای کوچک تر، بخش های مختلف زندان را مورد بازدید قرار داده و بر مبنای کاربرگ های تدوین شده با زندانیان هر بخش از نزدیک و به صورت چهره به چهره ملاقات می کنند و آخرین وضعیت زندانی را از حیث علت و چگونگی بازداشت و نحوه نگهداری مورد بررسی و رصد قرار می دهند. القاصی با اشاره به آمار عرضه شده توسط حشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندان های استان تهران در مورد بالا بودن میانگین بازداشتی های استان، به قضات و مدیران واحدهای قضایی فرمان داد تا با بررسی دقیق پرونده های متهمان بازداشتی وضعیت هر یک از زندانیان به صورت یک به یک مورد بازنگری قرار گیرد. القاصی از هیئت قضایی بازدید کننده از زندان های استان تهران خواست تا وضعیت تمامی متهمین تحت قرار را از حیث نوع تأمین، مدت تحت نظر و بازداشت بودن، تناسب تأمین با اتهامات فرد، مورد بازبینی قرار داده و دستورات قضایی لازم را در مورد آزادی افرادی که قانونا امکان آزادی آنها وجود دارد صادر کنند. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید انجام شده و استماع مشکلات زندانیان اظهار داشت: بعضی از افراد زندانی به سبب عجز از سپردن تأمین در بازداشت به سر می برند که لازم است وضعیت این افراد مورد بررسی دوباره قرار گرفته و ضمن کارشناسی دقیق، درصورتیکه شرایط و موجبات آزادی افراد برقرار است، تصمیم قضایی مناسب برای فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و آزادی فرد زندانی اتخاذ شود. القاصی با بیان این گزاره که قانونگذار برای فرد زندانی، حقوقی را در نظر گرفته اظهار داشت: حقوق فرد زندانی به طور عمده در امکان بهره مندی وی از تأسیسات نهادهای ارفاقی تجلی و ظهور یافته و لازم است تا در راه رسیدگی به پرونده ها و در روند اجرای حکم این مهم رعایت شود. وی اظهار داشت: اعمال فرایند اجرای مجازات و نظارت بر آن باید به شکلی باشد که روند اصلاحی و اثر بازدارندگی را در فردی که برای تحمل کیفر به زندان معرفی می شود شاهد باشیم بطوری که اگر درصورتیکه فرد پس از تحمل مدتی از کیفر و مجازات حبس اصلاح گردید و زمینه بازگشت وی به جامعه برقرار است، با بهره گیری از این تأسیسات و نهادهای ارفاقی بتوانیم فرد را به جامعه برگردانیم و مشکلات فرد و خانواده وی را به حداقل برسانیم. القاصی اضافه کرد: نهادهای ارفاقی در چارچوب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت های الکترونیکی - پابند- قرار دادن زندانی، همچون مواردی است که می تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرایند اجرای حکم اعمال شود. القاصی در این بازدید با حضور در بندهای محل نگهداری محکومین مالی به صورت چهره به چهره با خیلی از این افراد ملاقات و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنها دستورات لازم را صادر کرد. رئیس کل دادگستری در حاشیه بازدید از این بخش اظهار داشت: در بند محکومین مالی، افرادی حضور دارند که صرفا بدلیل مسائل مالی و عدم توان رد مال در زندان به سر می برند که تعداد قابل توجهی از زندانیان را شامل می شود. القاصی اظهار داشت: با بررسی درخواست های مطرح شده فرمان داده شد تا شرایط درخواست کنندگان باتوجه به محکومیتی که دارند مورد بررسی قرار بگیرد و درصورتیکه این افراد واقعاً معسر هستند و امکان پرداخت محکوم به را تحت هیچ شرایطی ندارند از ظرفیت نهادهای مردمی و خیرین و کمک های مالی ستادهای دیه استفاده شده و به این افراد کمک گردد. القاصی اصرار کرد این مساعدت ها هم به نحوی خواهد بود که زمینه مصالحه با شخص ذینفع و محکوم له ایجاد و شرایط آزادی زندانی هم فراهم گردد تا خسارت فرد زیان دیده و حق و حقوق و مطالبات وی تا حدودی جبران و پرداخت گردد. رئیس کل دادگستری همینطور در مورد زندانیانی که امکان کمک و مساعدت های مالی وجود ندارد فرمان داد تا درخواست های اعسار این افراد هم دریافت و به صورت ویژه و خارج از نوبت در دادگاه ها مورد رسیدگی قرار بگیرد و در صورت احراز معسر بودن با توجه به این که این افراد امکان پرداخت حق و حقوق ذینفعان را ندارند، حداقل زمینه آزادی آنها به صورت موقت ایجاد شود. بررسی تقاضای زندانیانی که با اعطای مرخصی زمینه پیگیری رد مال و پرداخت حقوق افراد به وجود می آید القاصی، درخواست های مرخصی را از دیگر مطالبی دانست که طی بازدید میدانی توسط هیئت قضایی مورد بررسی قرار گرفت و اظهار داشت: در این خصوص هم مقرر شد تقاضاهای کسانی که از شرایط و استحقاق لازم برخوردار می باشند و با اعطای مرخصی زمینه پیگیری رد مال و پرداخت حقوق افراد و در نهایت آزادی ایشان فراهم می شود مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. وی همین طور به یونس طرهانی معاون قضایی دادگستری استان تهران در امور زندان ها و فیروزجایی معاون دادستان در امور نظارت بر زندان های استان تهران مأموریت داد تا باتوجه به تعداد زیاد مددجویان در زندان ها و عدم امکان ملاقات چهره به چهره و رسیدگی به درخواست های زندانیان تا آخر روز نسبت به تشکیل کمیته ای اقدام و با همکاری قضات ذی ربط و دادستان های شهرستان های مربوطه تمامی درخواست ها مورد کارشناسی دقیق و پیگیری قرار گرفته و ضمن مشخص شدن وضعیت زندانی نتیجه بررسی انجام شده هم به فرد زندانی عرضه شود. القاصی در تشریح دیگر موضوعات بررسی شده در این بازدید اظهار داشت: در ۵ ماهه ابتدای سال جاری تعداد ۲۷ جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی برگزار و نزدیک به ۶۰۰ فقره از درخواست عفو محکومین مورد بررسی قرار گرفت که در روز جاری هم بخش دیگری از درخواست ها و مسائل مطرح شده مربوط به تقاضای عفو و تخفیف مجازات بود و مقرر شد تا این درخواست ها توسط دفتر امور زندانیان مورد بررسی و مدارک مورد نیاز با فوریت تکمیل شود. القاصی از دبیرخانه کمیسیون عفو و بخشودگی استان خواست تا درخواست های مربوط به بازدید میدانی انجام شده در جلسات فوق العاده کمیسیون عفو استان بررسی شود و محکومینی که شرایط و استحقاق لازم را طبق قوانین و دستورالعمل های مربوطه دارند با ارسال مشخصات به کمیسیون عف و بخشودگی قوه قضاییه، زمینه بهره مندی از رأفت اسلامی و عفو و بخشودگی این دسته از افراد در نخستین مناسبت و در آینده نزدیک برقرار شود.

1402/06/20
12:16:00
5.0 / 5
292
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳

سنج نیوز
sanjnews.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سنج نیوز محفوظ است

سنج نیوز

خبرگزاری سنج نیوز